Locaties

Diergeneeskundig Centrum Almere

Dierenkliniek Buiten-Mere

Dierenkliniek Blommaart

Dierenkliniek Hof

Dierenkliniek Hof-Haven

Samen voor u en uw dier

Zoals u wellicht al weet werken wij al enige jaren intensief samen met onze zusterklinieken en vormen Dierenkliniek Buiten-Mere, Dierenkliniek Blommaart en Diergeneeskundig Centrum Almere een echte en hechte samenwerking. Het is dankzij deze samenwerking dat we uw dier zo optimaal mogelijk kunnen helpen. Dit komt omdat we niet alleen naar elkaar kunnen doorverwijzen, maar ook omdat ons team bij elkaar in de klinieken komt om te werken. Zo kunnen we de bezetting zo goed mogelijk houden en de werkdruk verdelen. Dit laatste hebben we afgelopen zomer bijvoorbeeld gedaan door de spoeddiensten doordeweeks te verdelen zodat er ruimte wordt opengehouden om uw dier in geval van nood meteen te kunnen helpen. 

De voordelen van onze samenwerking waren ons zo duidelijk dat ons cluster nog verder is uitgebreid. Wij hebben Dierenkliniek Hof en Dierenkliniek Hof-Haven mogen verwelkomen in onze samenwerking.

Zo’n samenwerking gebeurt natuurlijk niet van de ene op de andere dag en daarom hebben we het afgelopen jaar de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen en om onze zorg en service nog verder te optimaliseren.

Dit doen we bijvoorbeeld door:

 • Uitbreiding van kennis
  Door regelmatig te overleggen met alle dierenartsen blijft iedereen op de hoogte van de laatste medische inzichten en technieken. Ook lopen onze artsen dagdelen met elkaar mee zodat ze de kennis samen in de praktijk kunnen brengen en zo nog meer dieren kunnen helpen.
 • Taakverdeling optimaliseren
  Door bijvoorbeeld de administratieve taken te clusteren hebben onze dierenartsen en paraveterinairen weer meer tijd gekregen om zich vooral bezig te houden met datgene wat ze zo graag doen: uw dier helpen.
 • Krachten bundelen en verdelen
  Door onderling collega’s in verschillende klinieken te laten werken nemen we een kijkje bij elkaar in de keuken. Dit zorgt ervoor dat we heel snel en gemakkelijk van elkaar kunnen leren en samen kunnen werken aan het optimaliseren van bijvoorbeeld onze hygiëne- en behandelingsprotocollen.
 • Duurzaamheid vergroten
  Door als cluster zaken te regelen zoals inkoop, recycling en afvalverwerking zijn we samen bezig om verspilling te minimaliseren en onze duurzaamheid te vergroten.
 • Uitbreiding van onze service en behandelaanbod
  Samen staan we sterk. In onze klinieken kunnen we naast de reguliere gezondheidszorg ook meer specifieke behandelingen en operaties aanbieden. Zo kunnen niet alleen onze eigen artsen echografische onderzoeken uitvoeren, maar hebben we meerdere keren per week een specialist op bezoek voor bijvoorbeeld de hart-echo’s. We voeren operaties uit middels kijkoperatie. We hebben onze paraveterinairen opgeleid om eigen spreekuren te draaien, vergelijkbaar met hoe het bij de huisartsenpraktijk werkt. En voor verdere specialisten en als spoedsituaties hebben we een nauwe samenwerking met EDZ Amsterdam en EDZ Nieuwegein. Maar natuurlijk maken we daar alleen gebruik van als het moet. Wij draaien nog steeds mee in de weekendspoeddienst van de Samenwerkende Dierenartsen Almere. In het weekend van 8 uur ’s ochtends tot 8 uur ’s avonds.

De klinieken zullen onder eigen naam blijven ‘opereren’ en u zult gewoon uw bekende gezichten zien. Naast de optimalisatie en uitbreiding van ons serviceaanbod, kennis en kwaliteit, wordt onze samenwerking in beeld gebracht door onze clusternaam: Dierenklinieken Hart voor Almere.

We hopen dat we u en uw dier(en) in 2023 nog beter van dienst kunnen zijn en zien u graag in één van de klinieken.